www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 5/24/2017 12:26:22 PM]

Ngày 18/5/2017, Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông đã ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa trong năm 2015 và 2016.

[Đăng ngày 5/22/2017 5:56:12 PM]
Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 46 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 
[Đăng ngày 5/11/2017 7:50:35 AM]
Đó là một trong những nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017. Đây là Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
[Đăng ngày 5/8/2017 8:07:49 AM]
Đó là một trong những nội dung đưa ra thảo luận tại Hội nghị công bố chỉ số hài lòng, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và cũng là một trong những mục tiêu của Kế hoạch thực hiện các biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 28/4/2017.
[Đăng ngày 4/30/2017 5:22:32 PM]
Sáng 21/4, Hội thi Xếp sách nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa năm 2017 đã được khai mạc tại Thư viện tỉnh. Ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và khai mạc Hội thi.hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.