www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 3/15/2013 12:27:19 AM]
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 02/2013 (Xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 3/15/2013 12:23:37 AM]
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01/2013 (Xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 3/14/2013 8:09:52 AM]
Đã tập trung chỉ đạo, điều hành các bộ phận phụ trách chuyên môn của cơ quan và Ban Văn hóa - Thông tin, Thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền...(Xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 5/1/2012 1:50:56 AM]
  Đã tập trung chỉ đạo, điều hành các bộ phận phụ trách chuyên môn của cơ quan và Ban Văn hóa - Thông tin, Thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền...(Xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 4/29/2012 1:53:51 AM]
Xem chi tiết tại đây


hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.