www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 4/25/2017 1:34:38 PM]
Ngày 16/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
[Đăng ngày 3/5/2017 11:08:36 PM]
Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.   
[Đăng ngày 2/20/2017 3:26:25 PM]
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo Bộ Công an căn cứ vào nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương, xác định quyền truy cập của các bộ, ngành, địa phương trong việc khai thác, sử dụng thông tin tại Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.
  
[Đăng ngày 2/13/2017 9:04:56 AM]
Ngày 09-02-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó:
  
[Đăng ngày 2/12/2017 6:22:31 AM]
Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.