www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 7:23:47 AM]

Hỏi: Hiện nay, chưa có Danh mục Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được Chính phủ quy định theo Nghị định 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (Quảng Trị).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:23:10 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ phối hợp với Bộ Công an có cơ chế xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân để quản lý việc đăng ký thông tin thuê bao điện thoại nói chung và các biện pháp quản lý thuê bao di động sử dụng kho số viễn thông hiệu quả hơn (An Giang).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:22:18 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cung cấp cập nhật thông tin, ban hành những cơ chế chính sách phù hợp, tạo sân chơi bình đẳng lành mạnh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (Công ty cổ phần Viễn thông Đông Dương)

[Đăng ngày 6/27/2012 7:21:17 AM]

Hỏi: Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và hiệu quả hơn nữa trong thời gian sắp tới, đề nghị Bộ TTTT xem xét các đề án xin cấp phép cho Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương triển khai cung cấp các dịch vụ như: Dịch vụ đầu số 1800-1900, dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ băng rộng di động (Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:20:48 AM]

Hỏi: Cước kết nối mạng liên tỉnh phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đáp ứng dung lượng kết nối trực tiếp và khả năng chi trả thanh toán của các doanh nghiệp. Đề nghị Bộ cho phép các doanh nghiệp tự đàm phán cước kết nối liên tỉnh trên cơ sở mức trần là cước kết nối liên tỉnh Bộ đã quy định (VNPT).


-
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.