www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 11/9/2016 1:40:16 AM]
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục, pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013 - 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Đề án nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.
[Đăng ngày 11/8/2016 6:35:24 PM]
Chiều ngày 08/11/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Bưu điện tỉnh Khánh Hòa và Sở Nội vụ về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
[Đăng ngày 11/8/2016 11:20:55 AM]

Chiều ngày 09/11/2016, Tổ Kiểm tra số 1 thuộc Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính của UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở Thông tin và Truyền thông. Tham gia Tổ kiểm tra gồm 09 cán bộ của các Sở, ban ngành thuộc tỉnh được thành lập tại Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 31/10/2016.

[Đăng ngày 10/29/2016 5:08:04 PM]

Sáng ngày 31/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016. Tham dự cuộc họp gồm các đồng chí Trưởng phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

[Đăng ngày 10/5/2016 9:57:35 AM]
Ngày 04/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa. hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.