www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 3/16/2017 5:10:17 AM]
[Đăng ngày 5/25/2016 5:08:11 AM]
[Đăng ngày 3/12/2013 2:44:53 PM]
[Đăng ngày 9/21/2009 9:49:12 AM]

Trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, trong quý III phòng đã phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật cho đại lý Internet trên địa bàn huyện Cam Lâm. Triển khai thực hiện phầm mềm hệ thống văn phòng điện tử di động ( M-Office) ...( Xem nội dung chi tiết tại đây)

[Đăng ngày 6/25/2009 1:15:49 PM]

Các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: đã thống kê được 14 hệ thống đài truyền thanh không dây tại các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Đi thực tế kiểm tra được 34 cơ sở kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn Huyện. Tham mưu UBND huyện Kế hoạch, chương trình tổ chức liên quan Làng văn hóa năm 2009 trên địa bàn Huyện. (xem chi tiết tại đây)


-
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.