www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 6:32:29 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT xem xét, phân cấp cho các Sở TTTT trực tiếp giải quyết thủ tục đăng ký quảng cáo trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong đăng ký quảng cáo, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử, đồng thời tạo nên sự đồng bộ xuyên suốt trong quản lý ở địa phương từ việc giải quyết đăng ký quảng cáo đến việc thanh tra quảng cáo trên mạng thông tin máy tính (Quảng Trị, Phú Yên).

[Đăng ngày 6/26/2012 8:23:54 AM]

Hỏi: Đề nghị sớm xây dựng kênh truyền hình tiếng Khơme phục vụ đồng bào dân tộc Khơme khu vực ĐBSCL; Đài THVN có kế hoạch đưa một số kênh truyền hình thuộc đài truyền hình chính phủ Hoàng gia Campuchia vào mạng truyền hình cáp thuộc các tỉnh có đồng bào dân tộc Khơme (An Giang).

[Đăng ngày 6/26/2012 8:23:02 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ sớm giải quyết những khó khăn cho các kênh truyền hình công ích VTC10, VTC14, VTC16 (Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC).

[Đăng ngày 6/26/2012 8:22:17 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ có chỉ đạo thống nhất, đồng bộ các giải pháp, biện pháp để khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý ngành như: thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ, thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, thậm chí bịa đặt hoàn toàn... tạo điều kiện cho sở thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/26/2012 8:21:12 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật về Báo chí, Xuất bản để phù hợp với thực tiễn phát triển của hoạt động thông tin, báo chí trong tình hình mới. Xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chức năng nhằm giúp các địa phương, đơn vị có hành lang pháp lý phục vụ cho công tác QLNN trong lĩnh vực này, ban hành quy định sửa đổi, bổ sung về việc cấp phép xuất bản bản tin (Vĩnh Phúc, Nam Định).


-
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.