www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 5/4/2012 2:16:51 AM]
  Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng hoạt động tháng 5 năm 2012... (Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 4/4/2012 2:14:02 AM]
Xem nội dung chi tiết tại đây
[Đăng ngày 3/28/2012 2:10:29 AM]
  Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và nhiệm vụ hoạt động trọng tâm tháng 4 năm 2012... (Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 3/16/2012 1:12:27 AM]
  Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và nhiệm vụ hoạt động trọng tâm tháng 3 năm 2012... (Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 8/29/2011 9:34:13 AM]
   Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và dự kiến hoạt động trọng tâm tháng 9 năm 2011... (Xem nội dung chi tiết tại đây)


hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.