www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/26/2012 10:03:05 AM]

Hỏi: Để triển khai thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011, đề nghị Bộ làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính bố trí nguồn nhân lực thông tin và truyền thông ở cơ sở. Vì hiện nay, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ thì chỉ có chức danh “Văn hóa-xã hội” cho công chức cấp xã, chưa có chức danh cán bộ thông tin và truyền thông cấp xã (Quảng Trị, Phú Yên).


-
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.