www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


11/13/2017 7:42:39 AM
Sở Thông tin và Truyền thông vừa kết thúc việc thanh tra tại 3 doanh nghiệp hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh là: Công ty Cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh – Chi nhánh Khánh Hòa, Chi nhánh Công ty Cổ phần Seabornes và đối tác tại Nha Trang, Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy tại Khánh Hòa.
11/14/2017 12:37:16 AM
Ngày 06 tháng 11 năm 2017,  trong khi chính quyền và người dân thị xã Ninh Hòa đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục cơn bão số 12 (bão Damrey) đang gây thiệt hại nặng nề cho địa phương thì trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn “vỡ Đập thủy lợi Đá Bàn”.