www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
10/2/2019 12:41:29 PM
12/12/2019 7:03:29 PM
Ngày 12 - 12 - 2019, Hội đồng Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành rà soát, xem xét đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 
11/29/2019 4:14:03 AM
Sáng 29-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ Nhân dân”. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

[Đăng ngày 15/12/2019]