www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


  
3/23/2017 9:54:57 AM
Chiều ngày 21/3/2017, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3, do ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


  
3/23/2017 9:54:57 AM
Chiều ngày 21/3/2017, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3, do ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


  
[Đăng ngày 29/03/2017]