www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


-
 

7/19/2018 6:51:17 PM
11/29/2018 11:10:23 AM
Chiều 29-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh năm 2018.
   
[Đăng ngày 11/12/2018]