www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 25/09/2017]

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 469 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258 3840279 - Fax: 0258 3840847

- Email: pvhtt.vn@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Đỗ Ngọc Quý

Điện thoại: 0258 3 911626

Email: dnquy@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo trí; xuất bản.

hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.