www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 24/09/2017]

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Khu liên cơ 2 - Khu hành chính UBND thành phố Cam Ranh

- Điện thoại: 0258 3860880

- Email: pvhtt.cr@khanhhoa.gov.vn

1. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quốc Bảo

Điện thoại: 0258 3505771

Di động: 0914.029823

Email: nqbao@khanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung nhiệm vụ toàn cơ quan, đơn vị.

2. Phó Trưởng phòng: Ông Phan Lộc

Điện thoại: 0258 3861113

Di động: 0913.431903

Email: ploc@khanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp trưởng phòng trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực được phân công: công tác Thể dục - Thể thao, truyền thanh cơ sở, Chủ tịch Công đoàn; Đội trưởng đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Thể thao và một nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thế Quang

Điện thoại: 0258 3860881

Di động: 0905.361398

Email: ptquang@khanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng phòng trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực được phân công: Thông tin và Truyền thông, truyền thanh cơ sở, Gia đình và một nhiệm vụ khác khi được phân công.


hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.