www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 9/17/2017 3:52:09 PM]
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
[Đăng ngày 9/8/2017 8:34:19 PM]

Ngày 29/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-STTTT về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

[Đăng ngày 9/8/2017 8:24:59 PM]

Đó là các nguyên tắc được quy định tại Quyết định số 125/QĐ-STTTT ngày 30/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

[Đăng ngày 8/30/2017 7:49:37 PM]
[Đăng ngày 8/30/2017 6:03:23 PM]

Đó là một trong các nguyên tắc trong Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức quản lý đã được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa ban hành tại Quyết định số 117/QĐ-STTTT ngày 14/8/2017 (gọi tắt Quy định).hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.