www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
Độ ẩm:
Sức gió:
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 24/05/2017]

Ngày 18/5/2017, Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông đã ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa trong năm 2015 và 2016.


http://stttt.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?TopicId=6082c822-a903-4caf-b809-fda3c4f5d1ba
  
5/24/2017 12:26:22 PM

Ngày 18/5/2017, Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông đã ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa trong năm 2015 và 2016.

5/11/2017 7:50:35 AM
Đó là một trong những nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017. Đây là Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.