www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 05/05/2015]

Ngày 21/4/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1178/BTTTT-THH về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0).

Mục đích của việc xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Việt Nam là:

- Xác định, thống nhất Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của quốc gia. Đây là căn cứ để cơ quan nhà nước các cấp xác định trách nhiệm, vị trí của mình trong sự phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ của Quốc gia.

- Làm căn cứ để các Bộ/tỉnh xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của mình, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.

- Trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của các Bộ/tỉnh, các cơ quan nhà nước có thể xây dựng, triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT theo lộ trình và trách nhiệm triển khai ở các cấp, bảo đảm sự kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin.

 
Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Ngoài ra, các tổ chức khác (không phải là cơ quan nhà nước) có thể tham khảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử này để đảm bảo kết nối, liên thông, triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin cùng với các cơ quan nhà nước trong phát triển Chính phủ điện tử.

Nội dung Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0) bao gồm:

Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0).

Giới thiệu xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

NT

hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.