www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 24/02/2013]

A

Sở Thông tin và Truyền Thông

stttt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Phạm Duy Lộc

pdloc@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc

 2 Nguyễn Thị Trung Thu nttthu@khanhhoa.gov.vn Phó Giám đốc

B1

Văn phòng

vp.stttt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Thị Hoa

nthoa@khanhhoa.gov.vn

Chánh VP

 2 Lê Thị Vũ Quyên
ltvquyen@khanhhoa.gov.vn Phó Chánh VP

3

Nguyễn Hoàng Nhật Duy

nhnduy@khanhhoa.gov.vn

Cán sự

4

Lưu Thị Kim Anh

ltkanh@khanhhoa.gov.vn

Cán sự

5

Lê Thị Kim Lan

ltklan@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

B2

Thanh tra Sở

ttra.stttt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Tấn Trung

nttrung@khanhhoa.gov.vn

Chánh TT

2

Lại Quốc Đạt

lqdat@khanhhoa.gov.vn

Phó Chánh TT

3

Hoàng Trọng Phước

htphuoc@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

B3

Phòng Công nghệ thông tin

cntt.stttt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Bùi Vũ Vĩnh

bvvinh@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng

2

Võ Thị Chương Nguyệt

vtcnguyet@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

3

Hồ Thị Hằng Nga

hthnga@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

 3 Phan Quang Diện
pqdien@khanhhoa.gov.vn Chuyên viên

B4

Phòng Kế hoạch - Tài chính

khtc.stttt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Văn Hiền

nvhien@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Thơm

ntthom@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

3

Lê Thảo Nguyên

ltnguyen.stttt@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

B5

Phòng Bưu chính - Viễn thông

bcvt.stttt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Thanh Thủy

ntthuy@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng

2

Lương Thị Đông Dung

ltddung@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

3

Trần Minh Thu

tmthu.stttt@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

4

Nguyễn Hưng

nhung@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

B6

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

bcxb.stttt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Võ Thị Khánh Hà

vtkha@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng

2

Lê Thị Hiền

lthien@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

3

Đỗ Thị Hồng Anh

dthanh@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

4

Lê Phú Khánh Trang

lpktrang@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

5 Nguyễn Đình Bảo
ndbao@khanhhoa.gov.vn
 Chuyên viên

Sở Thông tin và Truyền thông - Trung tâm Cổng thông tin điện tử

A

TT Cổng thông tin điện tử

cttdt@khanhhoa.gov.vn

 

B

Ban biên tập

banbientap@khanhhoa.gov.vn

 

1

Võ Hồng Minh

vhminh@khanhhoa.gov.vn

Phó phòng

2

Trần Đặng Thanh Hiền

tdthien@khanhhoa.gov.vn

Phó phòng

3

Phạm Phú Quốc

ppquoc@khanhhoa.gov.vn

Viên chức

4

Vũ Thị Bảo Anh

vtbanh@khanhhoa.gov.vn

Viên chức

5

Nguyễn Thị Lan Hương

ntlhuong.cttdt@khanhhoa.gov.vn

Viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông - Trun g tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

A

TT CNTT&TT Khánh Hòa

ttcntt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Hoàng Anh

nhanh@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc

B1

Phòng Hợp Tác Dịch Vụ

phtdv.ttcntt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm

nhntram@khanhhoa.gov.vn

Phụ trách phòng

2

Phạm Thị Xuân Những

ptxnhung@khanhhoa.gov.vn

Viên chức

B2

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

1

Phan Quang Vinh

pqvinh@khanhhoa.gov.vn

Phụ trách phòng

2

Huỳnh Văn Thịnh

hvthinh@khanhhoa.gov.vn

Viên chức

B3

PhòngTư vấn - Đào tạo

pdt.ttcntt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Đặng Quang Minh

dqminh@khanhhoa.gov.vn

Phó phòng phụ trách

2

Mai Hồng Sơn

mhson@khanhhoa.gov.vn

Công chức

3

Nguyễn Thị Chiêm

ntchiem@khanhhoa.gov.vn

Viên chức

B4

Kế hoạch tổng hợp

 

 

1

Trần Thị Thuỳ Dương

tttduong@khanhhoa.gov.vn

Phó phòng phụ trách

2

Lê Thị Nguyệt

ltnguyet@khanhhoa.gov.vn

Viên chức

3

Nguyễn Thị Hồng Minh

nthminh@khanhhoa.gov.vn

Viên chức

Các tin kháchot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.