www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 27/07/2017]

  Từ ngày 25/7/2017 đến ngày 27/7/2017, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đợt tập huấn Hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng năm 2017.

Đợt tập huấn được tổ chức thành 05 lớp với sự tham dự của gần 200 cán bộ quản lý, sử dụng chứng thư số tổ chức và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Vũ Vĩnh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông là báo cáo viên của đợt tập huấn.

 
Báo cáo viên trình bày nội dung tập huấn

Qua đợt tập huấn, cán bộ quản lý, sử dụng chứng thư số tổ chức và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các thông tin tổng quan về chứng thư số, chữ ký số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ; các văn bản pháp lý liên quan đến việc quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số; cách thức cài đặt và sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01; sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong dịch vụ thuế điện tử và dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử.

 
Quang cảnh Lớp tập huấn

Việc triển khai sử dụng chứng thư số - chữ ký số sẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo tính pháp lý và xác thực tính toàn vẹn của văn bản điện tử trong môi trường mạng máy tính; tiết kiệm thời gian, chi phí trao đổi, lưu trữ và tìm kiếm văn bản trong hoạt động công vụ.

Trong quá trình tham dự tập huấn, cán bộ quản lý, sử dụng chứng thư số tổ chức và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị cũng đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc gặp phải trong thực tế triển khai sử dụng chứng thư số tại cơ quan đơn vị. Các nội dung vướng mắc của các cơ quan, đơn vị đã được báo cáo viên giải đáp cụ thể; đồng thời hướng dẫn, khuyến nghị triển khai một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

HNhot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.