www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 05/03/2017]

Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. 


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Thông tư, danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được xây dựng và áp dụng dựa trên các nguyên tắc sau:

1. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm bao gồm các sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin.

2. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.

3. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn.

4. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2017.

Xem chi tiết nội dung Thông tư tại đây.

HNhot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.