www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 07/08/2017]

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 1537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp và ký văn bản thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm việc trả kết quả giải quyết cho 12 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó có 09 thủ tục hành chính mà các tổ chức và cá nhân có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bưu điện. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như sau: Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ thực hiện tùy theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi cũng như tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho những tổ chức, cá nhân ở xa, không có điều kiện đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Sở. Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ được chuyển trả kịp thời cho tổ chức, cá nhân. Việc chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được Bưu điện cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) và cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ, giấy tờ hành chính theo quy định của Bưu điện.


Mức cước dịch vụ chuyển trả giấy tờ hành chính của Bưu điện

Xem toàn văn Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh tại đây.

Kim Lanhot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.