www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 04/03/2017]

Ngày 24-02-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 1533/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017.


Ảnh minh họa (Nguồn: www.khanhhoa.gov.vn)

Nội dung của kế hoạch bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại kèm theo các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể trong năm 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi quản lý, báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

H.Ahot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.