www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 08/03/2017]

Ngày 07/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh Khánh Hòa (Đội Ứng cứu), gồm 40 thành viên, do bà Nguyễn Thị Trung Thu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội Trưởng; ông Bùi Vũ Vĩnh – Trưởng phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội phó Thường trực; ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội phó và các thành viên là cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đội Ứng cứu có trách nhiệm: Tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố mạng máy tính trên địa bàn tỉnh; đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính quốc gia; liên kết, phối hợp với các Đội Ứng cứu sự cố mạng máy tính của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố mạng máy tính dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt nam (VNCERT).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Đội Ứng cứu; có trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động của Đội Ứng cứu theo quy định của pháp luật. Đội Ứng cứu được sử dụng bộ máy, phương tiện và con dấu của cơ quan Thường trực để thực hiện nhiệm vụ.

Xem Quyết định 592/QĐ-UBND tại đây.

HN

hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.