www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 26/07/2017]

  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kết luận thanh tra hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

 
Đoàn Thanh tra kiểm tra đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh 

Qua thanh tra 15 đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh cho thấy tất cả đại lý Internet thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đều được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tuy đã được tập huấn và hướng dẫn phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật nhưng do chủ quan hoặc chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong hoạt động kinh doanh nên vẫn còn 05 chủ đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật. Các hành vi sai phạm chủ yếu là không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu; để người sử dụng truy cập, xem, tải các thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ - 22 giờ hàng ngày. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng với tổng số tiền phạt là 11,5 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông đã kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các đại lý Internet để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

TThot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.