www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 08/08/2017]

Ngày 07/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại Sở trong năm 2017. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, Ban Chỉ đạo ISO và công chức theo dõi công tác ISO của Sở, đồng chí Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở, Trưởng ban Chỉ đạo ISO Sở chủ trì cuộc họp.


 Ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ đạo ISO chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bảo Anh

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo ISO đã nghe Thư ký báo cáo các nội dung về: Xem xét các thay đổi có liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng; Kết quả thực hiện từ cuộc họp xem xét lãnh đạo năm 2016; Mục tiêu chất lượng và kết quả thực hiện; Sự hài lòng của tổ chức, công dân; Kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng; Sự không phù hợp và các hành động khắc phục; Tính hiệu lực của các tài liệu đã ban hành; Hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng cho năm 2018... Được biết, kết quả đánh giá nội ngày 26/7/2017, điểm mạnh là một số nội dung trong Sổ tay chất lượng được Văn phòng Sở thực hiện đúng tiến độ, quy trình giải quyết TTHC được các phòng chuyên môn thực hiện tốt, trên 90% hồ sơ đều được giải quyết sớm hạn.Tính đến thời điểm ngày 01/8/2017 thì Mục tiêu chất lượng do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2017 đã đạt một số chỉ tiêu sau: 100% hồ sơ được thụ lý và giải quyết đúng hạn (đã tiếp nhận và giải quyết 70/70 hồ sơ sớm hạn); 100% quy trình, thủ tục được công bố và niêm yết công khai (đã công bố và niêm yết công khai 46 TTHC chuẩn hóa và 48 quy trình giải quyết TTHC); Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đạt 100% (54/54 phiếu hài lòng).

Kết thúc cuộc họp, ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở - Trưởng ban Chỉ đạo ISO, Đại diện lãnh đạo của Hệ thống quản lý chất lượng của Sở kết luận và chỉ đạo các phòng thuộc Sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiến hành các bước chuẩn bị hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng cho năm 2018 như: chuẩn hóa các quy trình nội bộ, bổ sung một số chỉ tiêu mới trong MTCL, đánh giá nội bộ tất cả các phòng thuộc Sở và bổ sung kinh phí đánh giá nội bộ trong năm 2018./.

Kim Anhhot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.