www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 08/09/2017]

Đó là các nguyên tắc được quy định tại Quyết định số 125/QĐ-STTTT ngày 30/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Sở đã đề ra các nội dung chính như: Nguyên tắc, thẩm quyền tiếp nhận; Trách nhiệm xử lý phản ánh, kiến nghị và những quy định cụ thể về nội dung, hình thức phản ánh, kiến nghị; Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị phải bằng văn bản do cá nhân, tổ chức trực tiếp chuyển đến Sở hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hộp thư điện tử công vụ của Sở, phòng chức năng và cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận; Quy trình tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị đảm bảo đúng trình tự, đồng thời việc xử lý các phản ánh kiến nghị cũng tuân theo các tiêu chí: tính hợp lý, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; tiết kiệm thời gian, chi phí... của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước; Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị với tổ chức, công dân và cán bộ công chức biết… Và trách nhiệm của đơn vị, cán bộ công chức thuộc Sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc cũng như những vấn đề còn chưa thông suốt của công dân, tổ chức với các quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời cũng là kênh thông tin để cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến với cơ quan hành chính nhà nước về những bất cập, chưa đồng bộ cần tháo gỡ trong quản lý ngành, góp phần cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế.
Xem Quyết định số 125/QĐ-STTTT ngày 30/8/2017 tại đây.

Nguyễn Hoa

Các tin kháchot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.