www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 14/03/2017]

Sáng ngày 10/3/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có 18 Khối thi đua với 185 cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong năm 2016, công tác chỉ đạo, điều hành các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và đông đảo các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện, tiêu biểu là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Dạy tốt – Học tốt”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác. Ghi nhận thành tích của Sở, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho tập thể Sở Thông tin và Truyền thông.


Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) trao bằng khen cho tập thể Sở TT&TT

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của từng ngành, địa phương, đơn vị…

Vũ Quyênhot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.