www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 30/08/2017]

Theo đó, Sở đã quy định rõ phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm; điều kiện bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, mỗi công chức, viên chức trước khi đề nghị bổ nhiệm phải có  hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh; độ tuổi được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu cần đủ tuổi để công tác được trọn một nhiệm kỳ (5 năm); có đủ sức khỏe để đảm trách hoàn thành nhiệm vụ, công tác được giao… Trình tự, thủ tục bổ nhiệm phải tiến hành đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về trình tự thủ tục bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức cũng được quy định rõ ràng đảm bảo đủ các yêu cầu, tiến hành từng bước phù hợp với quy định như: Điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm…

Bên cạnh đó, Quy định việc điều động và luân chuyển công chức, viên chức (CCVC) cũng phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự đồng bộ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; luân chuyển nhằm tạo điều kiện cho CCVC trẻ có triển vọng, CCVC trong diện quy hoạch được bồi dưỡng toàn diện, rèn luyện trong thực tiễn. Đồng thời, bảo đảm sự ổn định và phát triển của cơ quan, đơn vị.

 Thông qua Quy định trên, để cán bộ, công chức, viên chức giám sát và nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ tham mưu công tác tổ chức cán bộ của Sở được tiến hành tổ chức triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Hoahot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.