www.ict-khanhhhoa.vn - stttt.khanhhoa.gov.vn



Độ ẩm:
Sức gió:
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 07/02/2016]

Ngay từ đầu năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT & TT) đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai nhiệm vụ CCHC.   

   
2/7/2016 8:04:28 PM
Ngay từ đầu năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT & TT) đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai nhiệm vụ CCHC.   





 



 
2/7/2016 8:04:28 PM
Ngay từ đầu năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT & TT) đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai nhiệm vụ CCHC.   





 



 
[Đăng ngày 01/01/0001]







hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.