www.ict-khanhhhoa.vn - stttt.khanhhoa.gov.vn

11/3/2014 1:40:23 PM

Chiều 22/10/2014, tại Hội trường UBND tỉnh, ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả công tác 9 tháng, công tác 3 tháng cuối năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 với sự tham gia của các sở, ngành, Hội, các doanh nghiệp trong ngành và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.
  
7/13/2014 4:52:04 AM

Ngày 07/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.