www.ict-khanhhhoa.vn - stttt.khanhhoa.gov.vn

Độ ẩm:
Sức gió:
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 26/08/2015]

Ngày 26/8/2015, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần An toàn thông tin Chuyên nghiệp - ISePRO - (thuộc Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Tập huấn hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản áp dụng trong Hệ thống quản lý An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO27001:2013.
8/26/2015 8:43:24 AM
Ngày 26/8/2015, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần An toàn thông tin Chuyên nghiệp - ISePRO - (thuộc Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Tập huấn hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản áp dụng trong Hệ thống quản lý An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO27001:2013.

  
8/26/2015 8:43:24 AM
Ngày 26/8/2015, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần An toàn thông tin Chuyên nghiệp - ISePRO - (thuộc Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Tập huấn hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản áp dụng trong Hệ thống quản lý An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO27001:2013.

  
[Đăng ngày 01/01/0001]
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.