www.ict-khanhhhoa.vn - stttt.khanhhoa.gov.vn

Độ ẩm:
Sức gió:
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 16/04/2015]

Bộ TT&TT vừa đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát, lập báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án CNTT dự kiến triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT của Bộ, ngành, địa phương mình và gửi về Bộ TT&TT trước ngày 15/6/2015.

3/31/2015 5:56:19 PM
Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH)
  
4/16/2015 6:04:45 AM
Bộ TT&TT vừa đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát, lập báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án CNTT dự kiến triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT của Bộ, ngành, địa phương mình và gửi về Bộ TT&TT trước ngày 15/6/2015.  
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.