www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
Độ ẩm:
Sức gió:
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 01/12/2016]

Ngày 30-11-2016, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Chi bộ Sở TT&TT phối hợp với các chi bộ: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư và Phát triển tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các đơn vị.


http://stttt.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?TopicId=6082c822-a903-4caf-b809-fda3c4f5d1ba
  
12/1/2016 3:36:33 AM
Ngày 30-11-2016, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Chi bộ Sở TT&TT phối hợp với các chi bộ: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư và Phát triển tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các đơn vị.


  
12/1/2016 3:36:33 AM
Ngày 30-11-2016, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Chi bộ Sở TT&TT phối hợp với các chi bộ: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư và Phát triển tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các đơn vị.


  hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.