www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua tin nhắn (SMS): Soạn cú pháp tin nhắn "MCKH_Mã số biên nhận" gửi về đầu số "8083" - Cước phí cho một lần nhắn tin là 1.000 đồng (một nghìn đồng), không giới hạn số lần nhắn tin tra cứu đối với mỗi hồ sơ
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 11/12/2017]
Ngày 11/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-STTTT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Công nhận 05 thí sinh trúng tuyển vào các chức danh, cụ thể: 01 Phóng viên (ngạch V 11.02.06); 03 Kỹ sư Công nghệ thông tin (ngạch V.05.02.07); 01 Kế toán viên (ngạch 06.031).
http://stttt.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?TopicId=6082c822-a903-4caf-b809-fda3c4f5d1ba http://stttt.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?TopicId=6082c822-a903-4caf-b809-fda3c4f5d1ba
12/11/2017 11:09:25 AM
Ngày 11/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-STTTT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Công nhận 05 thí sinh trúng tuyển vào các chức danh, cụ thể: 01 Phóng viên (ngạch V 11.02.06); 03 Kỹ sư Công nghệ thông tin (ngạch V.05.02.07); 01 Kế toán viên (ngạch 06.031).
12/11/2017 11:09:25 AM
Ngày 11/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-STTTT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Công nhận 05 thí sinh trúng tuyển vào các chức danh, cụ thể: 01 Phóng viên (ngạch V 11.02.06); 03 Kỹ sư Công nghệ thông tin (ngạch V.05.02.07); 01 Kế toán viên (ngạch 06.031).
  hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.