www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
Độ ẩm:
Sức gió:
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 19/04/2017]

Ngày 14/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số mức độ hài lòng, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Ông Phạm Duy Lộc – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.


http://stttt.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?TopicId=6082c822-a903-4caf-b809-fda3c4f5d1ba
  
4/19/2017 2:28:26 PM
Ngày 14/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số mức độ hài lòng, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Ông Phạm Duy Lộc – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.  
4/19/2017 2:28:26 PM
Ngày 14/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số mức độ hài lòng, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Ông Phạm Duy Lộc – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.  hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.